Kärlborttagning

Kärlborttagning

Vad är kärlborttagning?

Man brukar oftast inte se hudens blodkärl, men ibland kan de brista eller vidgas. Har man flera tunna ytliga blodkärl kan huden se rödflammig ut. Med laser kan vi effektivt ta bort de synliga blodkärlen på bara några minuter. Områden som kan behandlas är både ansikte och kroppen.

Vad är kärlborttagning?

Man brukar oftast inte se hudens blodkärl, men ibland kan de brista eller vidgas. Har man flera tunna ytliga blodkärl kan huden se rödflammig ut. Med laser kan vi effektivt ta bort de synliga blodkärlen på bara några minuter. Områden som kan behandlas är både ansikte och kroppen.

Hur fungerar kärlborttagningen?

Det som sker är att blodkärlen absorberar ljuset som omvandlas till värme och därför koaguleras, för att sedan dra ihop sig successivt. Man kan få en lätt rodnad och blåmärke som sedan försvinner. Du kan också få en värmekänsla det första dygnet. Oftast tar det ca tre veckor innan man ser att kärlet reducerats. Om det är ett litet kärl kan man få en omedelbar effekt i och med att kärlet drar ihop sig. Beroende på̊ blodcirkulationen kan upprepade behandlingar behövas med 4 veckors mellanrum.

Hur fungerar kärlborttagningen?

Det som sker är att blodkärlen absorberar ljuset som omvandlas till värme och därför koaguleras, för att sedan dra ihop sig successivt. Man kan få en lätt rodnad och blåmärke som sedan försvinner. Du kan också få en värmekänsla det första dygnet. Oftast tar det ca tre veckor innan man ser att kärlet reducerats. Om det är ett litet kärl kan man få en omedelbar effekt i och med att kärlet drar ihop sig. Beroende på̊ blodcirkulationen kan upprepade behandlingar behövas med 4 veckors mellanrum.

Att tänka på

Undvik solning ca 1 månad före och efter behandling, undvik aktiviteter som höjer blodcirkulationen 24 timmar efter behandling. SPF 30-50 bör användas efter behandling.